Wat moet ik doen bij brandschade?

Neem bij brandschade direct contact op met Tablis Wonen. U kunt de gevolgschade die ontstaan is door de brand indienen bij uw inboedelverzekeraar.