Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking en trillingen.
Voorbeelden hiervan zijn: spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies.