Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een ondergronds netwerk van goed geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om woningen en gebouwen in de directe omgeving mee te verwarmen en van warm tapwater te voorzien.