Wat is de procedure na het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland?

De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland bevestigt binnen een week schriftelijk de ontvangst van uw klacht. In deze bevestiging wordt aangegeven hoe de procedure verder verloopt. U krijgt binnen vier weken schriftelijk bericht of de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland uw klacht in behandeling neemt. Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, worden de redenen hiervoor aan u meegedeeld. Meer informatie over dit onderwerp leest u op www.kcwzh.nl.