Wat is de procedure bij het opzeggen van de huur door een medehuurder?

U vult het formulier opzegging medehuurder in en stuurt deze naar ons toe. Binnen drie werkdagen hoort u van ons of wij de opzegging goedkeuren of niet. Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging daarvan. Wij passen dan de tenaamstelling van de huurovereenkomst aan. Wij houden ons aan de wettelijke opzegtermijn van een maand. Als wij uw aanvraag niet goedkeuren ontvangt u een brief met daarin de reden van de afwijzing.