Wat is de gang van zaken als Tablis Wonen mijn woning gaat slopen?

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. We vinden het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe woning te vinden. Wij informeren u uitgebreid over de mogelijkheden voor een andere woning, de vergoeding die u krijgt en allerlei andere zaken. Al deze afspraken leggen we vast in een Sociaal plan. Dit stellen we in overleg met de bewoners(afvaardiging) op.