Wat gebeurt er bij een storing in het warmtenet?

Als er sprake is van een geplande leveringsonderbreking door storing of werkzaamheden, dan worden de klanten hier via sms, e-mail of brief over geïnformeerd door HVC Klantenservice. Daarnaast worden de storingen, de geplande werkzaamheden en de leveringsonderbrekingen gepubliceerd op de webpagina www.hvcgroep.nl/storingen.