Wat gebeurt er als ik de huur niet op tijd betaal?

Betaal op tijd en voorkom extra kosten
In de huurovereenkomst staat dat de huurder de huur vóór de eerste dag van de maand moet betalen. Wij herinneren de huurder hier verschillende keren aan. Als het niet lukt om de huur op tijd te betalen, dan adviseren wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij denken dan mee over een mogelijke oplossing.

Helpt dat niet, dan schakelen we een deurwaarder in
Dat is voor ons en voor de huurders een vervelende stap, die we liever voorkomen. Een deurwaarder kost de huurder ook extra geld. Als huurders de deurwaarder niet betalen, kan de woning ontruimd worden.
Als u hulp nodig hebt bij het op orde brengen van uw geldzaken, neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente waar u woont.

Het sociaal team kijkt naar mogelijkheden
Het Sociaal Team kijkt ook naar toeslagen waar u mogelijk recht op hebt, of u recht hebt op een noodsteunmaatregel of aanvulling van de gemeente. Als u in Sliedrecht woont, neemt u contact op met het Bureau Sociaal Raadslieden of met het Sociaal Team Sliedrecht. Als u in Molenlanden woont, neemt u contact op met het Sociaal Team Molenlanden. Voor advies kunt u ook contact opnemen met Tablis Wonen.