Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen in een woongebouw met huur- en koopwoningen?

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren. Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (buiten uw eigen woning), bijvoorbeeld in verband met uw handicap, of wilt u graag zonwering of zonnepanelen op het dak? Dan moet dit in de vergadering worden goedgekeurd. In de algemene ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit. Onze invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar Tablis Wonen eigenaar van is.