Wat betekent ZAV?

ZAV is de afkorting van zelf aangebrachte verandering. De wet geeft de huurder mogelijkheden om de woning te veranderen naar wens en smaak. In de meeste gevallen moet de huurder vooraf wel toestemming van Tablis Wonen krijgen. Als het gaat om veranderingen aan de buitenzijde heeft de huurder altijd toestemming van Tablis Wonen nodig. De informatie hierover vindt u in de folder.