Wanneer schrijven jullie de huur automatisch af na het ontvangen van het formulier machtiging automatische huurincasso?

Als het formulier voor de 18e van de maand bij ons binnen is, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven voor de eerste van de maand. Ontvangen wij uw machtiging na de 18e, dan start de automatische incasso een maand later.