Waarom moet ik mijn eigen inboedelverzekering inschakelen als er schade is ontstaan door een gebrek aan een installatie of het gebouw van jullie?

Verzekeraars hebben onderling afspraken over dit soort schades. Afspraak is dat de huurder schade aan zijn of haar inboedel bij de verzekering verhaalt. Inboedelverzekeringen betalen schades vaak uit op basis van de nieuwwaarde, de aansprakelijkheidsverzekering vaak op basis van de (lagere) dagwaarde.