Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. Uitsluitend bewoners uit het complex, de buurt, straat of wijk kunnen lid zijn. Iedere belangstellende bewoner vanaf 18 jaar kan zich opgeven voor de bewonerscommisise. Per huishouden kan overigens maar één persoon lid worden. Een bewoner kan toetreden tot de bewonerscommissie als bewoners geen zwaarwegende bezwaren tegen deze kandidaat hebben. Nieuwe leden dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met het Reglement bewonerscommissie.