Waar kan ik kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding kunt u aanvragen bij GBD en SVHW. Hier staat ook welke voorwaarden er gelden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.