Waar kan ik een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) opvragen?

Het uittreksel uit de Basisregistratie Personen vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Op mijnoverheid staat ook een overzicht van uw adreshistorie.

Let op!
Er zijn allerlei bureaus/bedrijfjes die een uittreksel voor u kunnen regelen. Zo’n bureau vraagt een behoorlijk bedrag voor de bemiddeling. Vraag daarom altijd uw uittreksel aan via de gemeente waar u bent ingeschreven.