Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

Bij de gemeente waar u woont. In sommige gevallen neemt de Wmo dan contact op met uw woningcorporatie om de zaken met elkaar af te stemmen.