Voor welke verbouwing of verandering aan de woning moet ik ook een vergunning bij de gemeente aanvragen?

Voor een grote verandering of aanpassing aan de buitenzijde van de woning heeft u vooraf toestemming van Tablis Wonen en de gemeente nodig. Van de gemeente heeft u een (omgevings)vergunning nodig. Als u geen vergunning krijgt voor de aanpassing dan geeft Tablis Wonen ook geen toestemming voor de aanpassing. Meer informatie over het zelf aanpassen van de woning, vindt u in de informatiefolder.