Voor welke verbouwing of verandering aan de woning moet ik ook een vergunning bij de gemeente aanvragen?

Voor elke verandering of aanpassing aan de buitenzijde van de woning heeft u vooraf toestemming van Tablis Wonen nodig. Dit geldt ook voor de meeste verbouwingen of aanpassingen binnen de woning. Voor een grote verandering of aanpassing heeft u misschien ook een (omgevings)vergunning van de gemeente nodig. Als u geen vergunning van de gemeente krijgt, dan geeft Tablis Wonen ook geen toestemming voor de aanpassing. Meer informatie over het zelf aanpassen van de woning vindt u in de informatiefolder.