Verwijderen jullie alle asbest?

Nee, hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en niet bewerkt wordt. Niet-hechtgebonden asbest laten we altijd verwijderen.