Toetst Tablis Wonen ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Nee, medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese Wetgeving.