Moet ik tijdens de renovatiewerkzaamheden mijn huis uit?

Of u tijdens de renovatie tijdelijk uw huis uit moet, wordt per project bekeken. Dit is afhankelijk van de omvang en ingrijpendheid van de werkzaamheden. Als er wisselwoningen ingezet worden dan kuntĀ u tijdens de renovatie tijdelijk in de wisselwoning verblijven.