Moet ik Tablis Wonen informeren als er iemand (tijdelijk) bij mij komt inwonen?

Nee, u hoeft Tablis Wonen niet te informeren dat er iemand (tijdelijk) komt inwonen. U moet zich er wel van bewust zijn dat u als huurder verantwoordelijk bent voor de eventuele overlast die uw bezoek of (tijdelijke) inwoner veroorzaakt. U bent als huurder of inwoner ook verantwoordelijk voor overbewoning (te veel mensen in één woning). Dit kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de buurt (overlast). De leefbaarheid kan daarmee achteruitgaan en omwonenden kunnen een gevoel van onveiligheid krijgen. De persoon die bij u inwoont heeft geen rechten op de woning. Verder is van belang dat u ervoor zorgt dat uw inwoner bij de gemeente staat ingeschreven op het huuradres (BRP).

Let op! Inwoning kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, uitkering(en) en gemeentelijke belasting(en). Meer informatie over de gevolgen voor uw eventuele toeslagen als er iemand bij u komt inwonen vindt u op de website van de belastingdienst.