Met welke heffingen krijg ik als bewoner te maken?

De volgende belastingen en heffingen hebben te maken met het bewonen van een woonruimte:
– Rioolrecht: wordt door de gemeente direct aan u gefactureerd.
– Afvalstofheffing: wordt door de gemeente direct aan u gefactureerd.
– Verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag: wordt door de gemeente direct aan u gefactureerd.

In Sliedrecht worden deze heffingen opgelegd door GBD (Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden). Als u in de gemeente Molenlanden woont dan is dit SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling).