Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

Ja, maar u moet bij Tablis Wonen wel toestemming tot inwoning aanvragen voordat u tijdelijk met iemand in uw woning wilt wonen. Waarom heeft u toestemming tot inwoning nodig? Omdat overbewoning (te veel mensen in één woning) of onderverhuur zonder toestemming negatieve gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid in de buurt (overlast). De leefbaarheid kan daarmee achteruitgaan en omwonenden kunnen een gevoel van onveiligheid krijgen. Tablis Wonen wil daarom graag weten wie er in haar huurwoningen wonen. Bij de aanvraag moet u zich als huurder bewust zijn van uw verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor de eventuele overlast die de (tijdelijke) inwoner veroorzaakt. De persoon die bij u inwoont, heeft geen rechten op de woning. U moet ervoor zorgen dat uw inwoner ook bij de gemeente staat ingeschreven op het huuradres (BRP).

Let op!
Inwoning kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, uitkering(en) en gemeentelijke belasting(en). Meer informatie over de gevolgen voor uw eventuele toeslagen als er iemand bij u komt inwonen, vindt u op de website van de belastingdienst.