Kan ik een sponsorverzoek bij jullie doen?

Nee, dat kan niet meer. Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Volgens deze wet mogen woningcorporaties niet meer sponsoren. We mogen wel bijdragen aan leefbaarheid. Dit betekent dat wij alleen nog bijdragen aan activiteiten van huurders die zorgen voor een schone, veilige buurt. De buurt-BBQ valt daar helaas niet onder. De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
– het geld komt ten goede aan onze huurders;
– de buurt moet er veiliger of schoner door worden;
– de voorziening moet duurzaam zijn;
– de activiteit moet door bewoners uit een straat of wijk samen gedaan worden.

Wilt u meer informatie of denkt u hiervoor in aanmerking te komen, vul dan het contactformulier in.