Is voor mij het huishoudelijk reglement van de vereniging van eigenaren ook van toepassing?

De regels uit het huishoudelijk reglement zijn ook voor u van toepassing omdat zij deel uitmaken van de huurovereenkomst.