Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waaraan woningen moeten voldoen?

Nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor bestaande woningen zijn geen eisen.