Hoe wordt het verbruik van warmte gemeten en waar kan ik dat bekijken?

Aan de warmte-unit zit een warmtemeter gekoppeld die registreert hoeveel warmte er wordt verbruikt en houdt bij:

  • de hoeveel kubieke meters (m3) water door de warmte-unit stroomt.
  • de aanvoertemperatuur die HVC via het warmtenet aan de woning levert.
  • de retourtemperatuur die vanuit de woning terug het warmtenet in stroomt.

Met deze informatie stelt de warmtemeter het energieverbruik in gigajoules (GJ) vast. Het verbruik kan afgelezen worden via de display van de warmtemeter. De HVC Servicekaart met daarop de uitleg hoe dit werkt, is met de warmte-unit meegeleverd.

Energierapport
Als service krijgt u maandelijks via e-mail van HVC een energierapport. Hierin staat hoe uw verbruik zich verhoudt tot soortgelijke woningen en gezinssamenstellingen. Ontvangt u (nog) geen energierapport? Geef dit dan aan bij HVC Klantenservice door te bellen naar 0800 – 0700 (gratis, kies optie 2).