Hoe vaak maken jullie de kanalen van het mechanisch ventilatiesysteem schoon?

De mechanische ventilatiesystemen worden gemiddeld een keer in de 7 à 8 jaar schoongemaakt. Dit wordt gedaan door een onderhoudsbedrijf. U wordt hierover vooraf geïnformeerd.