Hoe start ik een bewonerscommissie?

Bewoners nemen zelf het initiatief omĀ uit hun midden een bewonerscommissie samen te stellen. Als voldoende bewoners bereid zijn gevonden in de commissie zitting te nemen, kan een aanvraag bij ons ingediend worden om de commissie te erkennen. Meer informatie vindt u in het reglement Bewonerscommissie en het protocol relatie bewonerscommissie en bewoners. Ook wij kunnen het initiatief nemen om een bewonerscommissie op te richten. Dit doen wij meestal in het geval wij woningen gaan renoveren of slopen of als er leefbaarheidsproblemen in het complex of de buurt zijn.