Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging omdat er achterstallig onderhoud is aan mijn woning?

Dat is niet mogelijk. Bent u het niet eens met het onderhoud van uw woning, neem dan eerst contact op met Tablis Wonen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie.