Hoe hoog is de vergoeding bij een storing in het aanleveren van warmte/warm water?

De vergoeding is € 35,00 bij een storing van minimaal vier uur en maximaal acht uur. Duurt de storing langer dan acht uur, dan komt er € 20,00 per vier uur storing bij. De hoogte van de vergoeding is vastgesteld door de autoriteit Consument & Markt. Is er een storing aan uw collectieve verwarmingsinstallatie, dan controleert Tablis Wonen of u recht heeft op een vergoeding en betaalt deze dan uit aan alle bewoners van het wooncomplex. Ook als u niet zelf de storing heeft gemeld.