Er is ingebroken en daardoor is er schade ontstaan, waar meld ik dat?

U neemt contact op met Tablis Wonen om de schade te melden. Tablis Wonen repareert de schade. Wel moet u aangifte doen bij de politie. Een kopie van het aangifterapport heeft Tablis Wonen nodig om de kosten schadeloos te repareren. De kosten zijn voor uw rekening wanneer het rapport niet binnen twee weken na de inbraak bij Tablis Wonen door u is ingeleverd. Geeft u wel aan bij de melding of de politie nog onderzoek moet doen.