Betaal ik nooit meer dan de tarieven van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)?

Nee, u betaalt nooit meer dan de maximumtarieven die de ACM vaststelt. De kosten die Tablis Wonen maakt voor warmtelevering, kunnen wel hoger zijn dan de maximale tarieven. Is dat het geval? Dan komen de extra kosten voor rekening van Tablis Wonen.