Woont u lang op uw huidige adres? Denkt u over een sociale huurwoning in de Drechtsteden? Schrijf u nú in bij Woonkeus.

Als u zich nu inschrijft als woningzoekende dan krijgt u tot einde 2020 uw woonduur als bonus!

Woont u al lange tijd op uw huidige adres en heeft u plannen om in de toekomst te verhuizen? Dan kunt u uw kansen op een sociale huurwoning vergroten. Hoe? Door u vóór 31 december 2020 als woningzoekende in te schrijven bij Woonkeus Drechtsteden. Dan telt uw woonduur nog mee. Het is vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om een nieuwe inschrijving woonduur als bonus bij te laten schrijven. Het verzilveren van woonduur is nog mogelijk tot en met 31 december 2024.

Woonduur & inschrijfduur
Wie zich tot 1 januari 2020 als woningzoekende voor een sociale huurwoning inschreef bij Woonkeus Drechtsteden, kreeg altijd twee soorten punten: voor de inschrijfduur en voor de woonduur op het huidige adres.

Inschrijfduur was het aantal maanden dat een woningzoekende stond ingeschreven bij Woonkeus Drechtsteden. Elke maand leverde één punt op.

Woonduur was het aantal jaren dat een woningzoekende (vanaf 18 jaar) woonde op het huidige adres. Elk jaar leverde tot 1 januari 2020 één punt op.

Alle punten bij elkaar opgeteld bepaalde de kans op een sociale huurwoning. Dit is veranderd. Vanaf 1 januari 2020 zijn er namelijk geen punten meer, maar is de inschrijfdatum bepalend.

Hoe werkt het nu?
Iedereen die zich dit jaar nog inschrijft, krijgt nog steeds de woonduur die zij hebben opgebouwd tot 1 januari 2020. Ook alle woningzoekenden die voorheen al ingeschreven waren, behouden hun opgebouwde woonduur (tot 1 januari 2020). Alleen wordt deze woonduur wat voorheen punten waren, nu omgerekend naar een gecorrigeerde inschrijfdatum. Voorbeeld: twaalf jaar woonduur levert een jaar extra inschrijftijd op. Zo blijven de opgebouwde rechten van alle woningzoekenden intact.

Hoe langer de inschrijfduur, hoe meer kans u maakt op een sociale huurwoning. U kunt uw gecorrigeerde inschrijfdatum met uw woonduur de komende jaren inzetten bij uw zoektocht naar uw nieuwe woning. Het gebruik van de gecorrigeerde inschrijfdatum is onderdeel van een overgangsregeling. Deze overgangsregeling stopt uiterlijk per 1 januari 2025. Hierna zal de woonduur vervallen en telt alleen de inschrijfduur.

Meer informatie op www.woonkeus.nl