Survey

Wat fijn dat u onze vragen over het besparen van energie wilt beantwoorden.

In Nederland werken we hard aan een duurzame toekomst. De woningcorporaties dragen hun steentje bij door de huurwoningen energiezuinig en aardgasvrij te maken. U kunt dan denken aan het isoleren van daken, gevels, vloeren, het plaatsen van HR++ glas en zonnepanelen.

U als huurder kunt ook op een eenvoudige manier bijdragen aan een duurzamere toekomst door energie te besparen. Niet alleen goed voor het milieu maar ook goed voor uw portemonnee. De woningcorporaties in Molenlanden willen graag weten of de huurders interesse hebben voor energiebesparing, of dat onze huurders zelf al maatregelen nemen om energie te besparen of dat zij daarvoor meer informatie nodig hebben van de woningcorporatie. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 5 minuten.

1. Als u kritisch naar uw eigen energieverbruik kijkt, bent u dan iemand die....
2. Hieronder geven we u een aantal voorbeelden van energiebesparing. Welke zijn op u van toepassing? (U kunt hier meerdere antwoorden selecteren)
3. U kunt ook energie besparen door energiebesparende voorzieningen in uw woning aan te brengen. Welke van de onderstaande voorzieningen zijn al aangebracht in uw woning aan? (U kunt hier meerdere antwoorden selecteren)
4. Welke van de onderstaande voorzieningen heeft u nog niet, maar wilt u graag aanbrengen?
5. Als u een waardebon van € 45 zou ontvangen, bent u dan eerder bereid een van de genoemde voorzieningen te kopen?
6. Heeft u behoefte aan hulp bij het aanbrengen van dit soort voorzieningen?
7. Heeft u belangstelling voor een gratis gesprek met een energiecoach die met u bekijkt wat u nog aan energie kunt besparen in huis?
8. Heeft u belangstelling voor een gesprek met meerdere bewoners uit uw straat (we noemen dit een Energy Party) om gezamenlijk te kijken wat u nog aan energie kunt besparen? Dit wordt dan besproken onder begeleiding van een energiecoach.

Wij denken na over het organiseren van een Energiemarkt. Een markt waar u informatie kunt krijgen over hoe u energie kunt besparen in huis en hoe u daarmee uw energierekening verlaagt. U krijgt tips en adviezen van energiecoaches, maar ook van andere huurders. We laten voorbeelden van kleine besparende maatregelen zien en informeren u over de mogelijkheden van inductiekoken. Ook krijgt u informatie over wat u als huurder zelf kunt doen en over wat wij als woningcorporatie nog gaan doen.

9. Zou u naar zo’n bijeenkomst gaan?
10. Zo ja, bent u bereid hiervoor naar een andere kern in Molenlanden te gaan? Bijvoorbeeld 1 of 2 kernen verderop?
11. Zou u het wenselijk vinden als de woningcorporatie meer informatie geeft over hoe u energie kunt besparen (zoals gebruik van apparaten, verlichting, water, elektrisch koken, etc.)?
12. Waarover wilt u dan geïnformeerd worden?
13. Heeft u nog ideeën of tips hoe de woningcorporatie huurders kan stimuleren om meer aan energiebesparing toe doen?
14. Vindt u het interessant en leuk om opgeleid te worden tot energiecoach?
15. Wat is het geboortejaar van de hoofdhuurder?
16. Wat is de samenstelling van het huishouden?- Aantal volwassenen
- Aantal kinderen

U kunt anoniem de vragenlijst invullen maar u kunt ook uw naam en andere gegevens invullen.

Wij vinden het wel fijn om te weten uit welke plaats u komt.

Naam:
adres en Woonplaats:
e-mailadres: