Sliedrecht: verduurzaming en modernisering Valkhof, Havik en Sperwer

Tablis Wonen werkt samen met Constructif aan de verduurzaming van de 400 huurwoningen in de Valkhof, Havik en Sperwer, ook bekend als de 10-hoogflats. Naast de werkzaamheden in en aan de woningen laat Tablis Wonen ook de uitstraling van de flats aanpakken door Constructif. Het resultaat zal een meer eigentijds woongebouw zijn waar de bewoners plezierig wonen in een modern en duurzaam thuis.

mei202021

Start werkzaamheden 10-hoogflats

Deze week startte aannemer Constructif in opdracht van Tablis Wonen in de Valkhof met de werkzaamheden in de woningen. Werkzaamheden die de woningen moderner en energiezuiniger maken en voorbereiden op een aardgasvrije toekomst met warmte via het warmtenet van HVC. Tablis Wonen, Constructif en HVC trakteerden de bewoners de afgelopen dagen op een puntzak friet en een snack omdat de werkzaamheden van start gingen. Liesbeth Marchesini ging samen met wethouder Ton Spek, Niels Akkermans en Ad Aarsen van Constructif en Willy Heussen en Richard Koedam van HVC in gesprek met een aantal bewoners en de leden van de bewonerscommissie.

Bewonerscommissie positief over de aanpak van Tablis Wonen en Constructif
“Regelmatig overlegden wij met Tablis Wonen over de plannen voor de flat. We waren soms best kritisch, maar we merkten dat Tablis Wonen en Constructif dat waardeerden. We hebben ook goede contacten met de huismeester van Tablis Wonen en de bewonersconsulent van Constructif. We trekken aan de bel als dat nodig is. Wij zijn er voor de bewoners”, aldus één van de leden. De bewoners van de Valkhof zijn vol lof over de bewonerscommissie. Ze vinden het goed dat de bewonerscommissie vaak iets organiseert, voor jong en oud. Zo ook vandaag, de bewonerscommissie zorgde voor koffie, limonade, cake en ijsjes voor de kinderen.

Bewoners enthousiast over aanpassingen in woning en uitstraling gebouw
De bewoners die een frietje kwamen halen, gaven aan dat ze het fijn vinden dat de woningen na de werkzaamheden voldoen aan de eisen van deze tijd en energiezuinig zijn. Eén van de bewoners: “Wij zijn heel blij met ons appartement en we wonen hier met heel veel plezier. We genieten iedere dag weer van het prachtige uitzicht dat we hebben. We realiseren ons dat we hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. Maar daarna hebben we een comfortabele woning zonder aardgas”.

Werkzaamheden bij De Valkhof, Havik en Sperwer
Tablis Wonen laat de werkzaamheden aan de vijf 10-hoogflats (De Valkhof, Havik en Sperwer) uitvoeren door Constructif. In totaal gaat het om 400 huurwoningen. Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen: “We vinden het belangrijk dat onze bewoners plezierig wonen in een goed thuis. Daarom maken we de woningen gasloos én energiezuinig, sluiten ze aan op het warmtenet en moderniseren we de uitstraling van de flats. Het is een behoorlijke klus en we beseffen  heel goed dat dit impact heeft op de bewoners. Daarom gaat de bewonersconsulent van Constructif persoonlijk in gesprek met alle bewoners. Ze informeert hen goed over welke werkzaamheden we uitvoeren en wat zij kunnen verwachten. Zij sprak al met de bewoners van de Valkhof en nu vinden ook de gesprekken met de bewoners van de Havik plaats. Daarna volgen de bewoners van de Sperwer. Met elkaar doen we ons uiterste best de hinder zoveel mogelijk te beperken. De woonconsulent van Constructif en onze huismeesters zijn daarbij de aanspreekpunten voor de bewoners”.

Aansluiting warmtenet Sliedrecht
Sinds 2018 zetten de gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen en HVC de eerste stappen met de aanleg van het warmtenet Sliedrecht. Nederland wordt stap voor stap aardgasvrij. Dat betekent dat we straks op een andere manier ons huis verwarmen en anders koken. Ook Sliedrecht is op weg naar een aardgasvrije gemeente. In de Staatsliedenbuurt is het warmtenet al klaar en afgelopen jaar is het warmtenet in de Vogelbuurt aangelegd. De komende twee jaar sluiten daar 1.068 appartementen van Tablis Wonen op aan, waaronder de 400 woningen van de Valkhof, Havik en Sperwer.

mei2021

Havik: werkzaamheden in beeld

Ook de werkzaamheden die we willen gaan uitvoeren in de Havik, zowel in de woningen als in het gebouw, zijn in beeld gebracht. Al nieuwsgierig naar de werkzaamheden? Klik dan hier voor de video.

apr2021

Bewoners Valkhof enthousiast

In de afgelopen weken sprak Siham, woonconsultant van Constructif, bijna alle huurders van de Valkhof tijdens de huiskamergesprekken over het verbetervoorstel van Tablis Wonen. Tijdens die gesprekken maakten Siham en de uitvoerder van Constructif kennis met de bewoners en legden uit welke werkzaamheden Constructif in opdracht van Tablis Wonen uit gaat voeren in de woningen en het woongebouw. Werkzaamheden die de woningen en het woongebouw comfortabel en energiezuinig maken. De bewoners besloten daarna of ze wel of niet instemmen met het verbetervoorstel en bij meer dan 70% instemming kan het project doorgaan.

We zijn blij dat de huurders van de Valkhof enthousiast zijn over de werkzaamheden aan hun woning en woongebouw. Bijna 90% van de huurders gaat akkoord met het verbetervoorstel. Na de werkzaamheden wonen onze huurders in een comfortabel en energiezuinig thuis in een plezierige woonomgeving!

mrt252021

Huiskamergesprekken met alle bewoners Valkhof

Half maart startte Siham, woonconsulent van Constructif, met de huiskamergesprekken in de Valkhof. Siham vertelt de bewoners welke werkzaamheden worden voorbereid om de woningen comfortabeler en energiezuiniger te maken. Eerder konden de bewoners dat al zien in de modelwoning. Uiteraard kunnen de bewoners alle vragen die er zijn aan Siham stellen. De uitvoerder van Constructif doet meteen de technische opname in de woning. De komende weken spreekt Siham alle 160 bewoners van de Valk.

Ook nieuwsgierig naar wat we gaan doen in de woningen? Bekijk ook eens de 3D film.

mrt12021

Werkzaamheden Valkhof in beeld!

Tablis Wonen gaat samen met Constructif 400 woningen in de woongebouwen Valkhof, Havik en Sperwer comfortabeler en energiezuiniger maken. De start is in de Valkhof daarna volgen de twee andere woongebouwen in 2021 en 2022. De bewoners van de Valkhof konden al een kijkje nemen in een modelwoning. In deze video brengen we werkzaamheden voor het eerste complex ‘Valkhof’ in beeld.

mrt12021

Bewoners Valkhof bekijken modelwoning

Tablis Wonen gaat samen met Constructif 400 woningen in de Valkhof, Havik en Sperwer comfortabeler en energiezuiniger maken. De start is in de Valkhof. De bewoners van de Valkhof konden vorige en deze week een kijkje nemen in een modelwoning. In deze woning zien de bewoners welke werkzaamheden Tablis Wonen laat uitvoeren. Ook krijgen de bewoners een beeld van de uitstraling van de Valkhof na de werkzaamheden. Natuurlijk kunnen zij hun vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van Tablis Wonen en Constructif.

De modelwoning
In de modelwoning krijgen de bewoners een goed beeld van wat er staat te gebeuren in hun woning en het woongebouw. Ook hebben de bewoners de mogelijkheid te stemmen voor de kleuren aan de buitenkant van het complex en de deuren van de woningen. De uiteindelijke kleur wordt bepaald door het aantal voorkeurstemmen. Hans Arenoe, huismeester van Tablis Wonen, roemt de betrokkenheid van de bewoners bij de kleurkeuze. “Je ziet de betrokkenheid van de bewoners. Heel serieus en doordacht worden de keuzes gemaakt”.

Bewoners zijn enthousiast over verbeteringen
Hans Arenoe en Siham Khnafssi, respectievelijk huismeester van Tablis Wonen en woonconsulent van Constructif, hoorden veel positieve reacties van de bewoners. “We zien dat de bewoners blij zijn dat de woningen en het complex een fraai aanzicht krijgen en ook energiezuiniger en comfortabeler worden. Natuurlijk zijn er ook vragen, bijvoorbeeld over de kosten van de aanschaf van nieuwe pannen omdat de woningen aardgasvrij worden. En over de hinder die bewoners gaan ervaren. Allemaal terechte vragen die wij graag beantwoorden”, aldus Hans en Siham.

Huiskamergesprekken
Na de informatiedagen ontvangen de bewoners nog een brochure waarin alle werkzaamheden vermeld staan en volgt een huiskamergesprek. Siham: “Ik ga bij alle bewoners van de Valkhof langs om het verbetervoorstel door te nemen en de vragen die er dan zijn te beantwoorden. We bekijken dan ook de woning en als er zorgen zijn, bespreken we die. Ik vind het belangrijk om samen met de bewoners te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om de werkzaamheden prettig te laten verlopen. Tijdens het gehele proces ben ik het aanspreekpunt voor de bewoners en kunnen ze mij telefonisch of via de bewonersapp bereiken”.

De planning
De planning is dat Constructif in opdracht van Tablis Wonen begin juni 2021 met de werkzaamheden aan de Valkhof. Na de Valkhof volgen de Havik en de Sperwer (het deel met de huurwoningen van Tablis Wonen).

jan2021

Tablis Wonen

Constructif gaat de werkzaamheden voor Tablis Wonen uitvoeren
Na een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces heeft Tablis Wonen voor dit project gekozen voor Constructif. Constructif is een bedrijf met veel ervaring op het gebied van verbouwen, verduurzamen, renoveren, transformeren en onderhouden van bestaand vastgoed. Hierbij vindt Constructif het heel belangrijk om te werken met een sociaal hart, zij komen ten slotte bij mensen thuis als de werkzaamheden worden uitgevoerd. De vaklieden van Constructif worden daarom getraind op gastvrijheid en hartelijkheid en ze hebben eigen woonconsulenten die tijdens het project het aanspreekpunt zijn voor de bewoners. Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen is enthousiast over dit project. “Ik kijk er naar uit dat onze huurders straks plezierig wonen in een gemoderniseerde, geïsoleerde en gasloze woning”, aldus Marchesini.

In gesprek met de bewoners
Vorig jaar deed Tablis Wonen een oproep aan de bewoners zich aan te melden om mee te praten en te denken over de toekomst van hun woongebouw. De bewonersvertegenwoordiging bestaat op dit moment uit een aantal bewoners van de Havik (klankbordgroep) en de bewonerscommissie Valkhof. Met elkaar zijn zij de gesprekspartners namens de bewoners voor Tablis Wonen tijdens het gehele project. Binnenkort gaan medewerkers van Constructif in gesprek met de bewoners om hen te informeren over de werkzaamheden en wat dat voor hen betekent. Ook kunnen de bewoners dan een modelwoning bekijken en hun vragen stellen.

Warmtenet
In de wijk waar de 10-hoogflats staan komt ook het warmtenet. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. De Valkhof, Sperwer en Havik hebben een collectieve verwarming. De huidige collectieve cv-installaties worden vervangen door een individuele warmte-unit van HVC.

Bewoners Valkhof bekijken modelwoning