Sliedrecht: nieuwbouw, renovatie en onderhoud Staatsliedenbuurt

Omschrijving

Na tweeënhalf jaar van slopen, bouwen, onderhouden en renoveren zijn alle huurwoningen van Tablis Wonen in de Staatsliedenbuurt opgeleverd. Fraaie eigentijdse appartementen, beneden/bovenwoningen en eengezinswoningen aangesloten op het warmtenet van energie- en afvalbedrijf HVC. De woningen zijn daarmee voorbereid op een aardgasvrije toekomst. Dit kon gerealiseerd worden door een goede samenwerking tussen Tablis Wonen, de gemeente Sliedrecht, HVC, de bewoners en de bewonersorganisatie.

Sloop, nieuwbouw en renovatie
Begin 2017 startte Tablis Wonen met de sloop van de eerste woningen. De reden daarvoor was dat de woningen bouwkundig slecht waren en de openbare ruimte kende diverse knelpunten.  Op de plaats waar als eerste gesloopt werd, verrees een prachtig appartementencomplex en een aantal fraaie beneden/bovenwoningen. Eerder werd al groot onderhoud gedaan aan 50 woningen aan de Thorbeckelaan en de Dr. Schaepmanstraat. Nadat fase 1 was afgerond, is gestart met fase 2. Daar was renovatie gepland maar werd tot sloop overgegaan. Een ingrijpend besluit, maar gezien de staat van de woningen, een noodzakelijke beslissing. Op deze plaats staan inmiddels nieuwe eengezinswoningen en beneden/bovenwoningen. Tegelijkertijd met de sloop en nieuwbouw in fase 2 werden de woningen in fase 3 gerenoveerd en voorbereid op een aardgasvrije toekomst.

Duurzaam wonen
Veel partijen, waaronder de gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen, tekenden in 2018 het Energieakkoord Drechtsteden. Dat betekent dat Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht zich de komende jaren inzetten voor de overgang naar nieuwe schone energie. Uit onderzoek blijkt dat voor Sliedrecht een warmtenet een goede stap richting energieneutraal wonen is. Om het warmtenet te realiseren is een samenwerking met energie- en afvalbedrijf HVC aangegaan. Tablis Wonen sluit zoveel mogelijk woningen aan op het warmtenet van HVC. Dat startte met de aansluiting van de woningen in de Staatsliedenbuurt en daarmee is deze wijk de eerste wijk in Sliedrecht die aangesloten is op het warmtenet.

Toekomst
Ondanks dat alle huurwoningen van Tablis Wonen zijn opgeleverd is de wijk nog niet helemaal klaar. Op dit moment zijn er nog bouwactiviteiten in de wijk. Er wordt nog een aantal koopwoningen gerealiseerd en er wordt gewerkt aan de groenvoorzieningen. Maar de Staatsliedenbuurt biedt de bewoners nu al plezierig wonen in een goed thuis!