De zoekopdracht voor "" levert het volgende resultaat op.

Waar meld ik een reparatieverzoek voor een woongebouw met huurders en kopers?

In de woning
Als de reparatie voor in de woning is, kunt u op de volgende manieren een reparatie melden:
– via Mijn Tablis Wonen: Uw woonzaken zó geregeld!
– u vult het reparatieformulier in;
– u stuurt een e-mail naar info@tabliswonen.nl
– telefonisch
– aan de balie

Buiten de woning
Een reparatie aan de buitenkant van het woongebouw geven wij door aan de Vereniging van Eigenaren (VVE).
U kunt daarvoor contact met ons opnemen. |
Heeft u een koopwoning dan regelt u de reparatie in uw woning zelf.

Kan ik Tablis Wonen bellen voor een reparatieverzoek buiten kantooruren?

Ja, dat kan maar alleen voor spoedeisende reparaties die echt niet tot de volgende dag kunnen wachten. U belt dan naar (0184) 44 48 44 en u wordt doorgeschakeld naar de wachtdienst.

Hoe meld ik een reparatieverzoek?

Een reparatie melden kan op de volgende manieren:
– via Mijn Tablis Wonen: uw woonzaken zó geregeld
U kunt op Mijn Tablis Wonen zelf uw reparatieverzoek aanmelden én een afspraak plannen op een tijdstip dat het u goed uitkomt. Om uw account te activeren heeft u uw huurdersnummer en verificatienodig. Deze stuurden wij u toe. Als u deze niet meer heeft, neemt u dan contact op met ons. Wij helpen u graag.
– u vult het reparatieformulier in;
– u stuurt een e-mail naar info@tabliswonen.nl
– telefonisch
– aan de balie

Afspraak
Er wordt direct een afspraak met u gemaakt zodat u weet wanneer er een vakman bij u langskomt. Het kan ook voorkomen dat we eerst na moeten vragen wanneer we een afspraak kunnen inplannen.

Spoedeisende reparaties
Gaat het om een spoedreparatie, zoals een gaslekkage, waterlekkage of heeft u geen stroom in de woning, neem dan direct telefonisch contact met ons op: (0184) 44 48 44. Buiten de openingstijden kunt u spoedeisende reparatieverzoeken, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, doorgeven aan de wachtdienst van Tablis Wonen (0184) 44 48 44.

Zelf regelen
Niet alle reparaties hoeft u bij Tablis Wonen te melden. In het overzicht van reparaties ziet u waarvoor u met welke bedrijf zelf contact op kan nemen.

Heb ik recht op een vergoeding als ik tijdelijk geen warm water of stroom heb?

Wij hebben de verplichting om een kapotte installatie zo snel mogelijk te repareren. Doen wij dit niet dan kunt u bij ons om een vergoeding vragen. Wij mogen dit verzoek afwijzen als wij vinden dat we het wel zo snel mogelijk hebben hersteld.
Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Waarover kan ik contact opnemen met de Huurcommissie?

Als u van mening verschilt met Tablis Wonen over bijvoorbeeld de huurprijs of het onderhoud van uw woning, de servicekosten of andere kosten dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie.

Wat moeten wij doen als een van ons in de woning blijft wonen nu we gaan scheiden?

Bij echtscheiding of bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap bepaalt u zelf, al dan niet met tussenkomst van de rechter, wie de woning blijft bewonen. Het is nodig dat u dit aan ons doorgeeft. U informeert ons over de scheiding of het uit elkaar gaan door het formulier opzegging medehuurder in te vullen en te ondertekenen. Omdat wij de gegevens van beide huurders willen controleren, vragen wij u vriendelijk het formulier op ons kantoor in te leveren.

Kan mijn partner medehuurder worden als wij samenwonen dus zonder dat wij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben?

Ja, dat kan. Hier zijn wel regels voor:

  • Uw partner woont minimaal 2 jaar samen met u in de woning en u kunt dit aantonen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Uw partner betaalt samen met u de kosten van de huishouding en u kunt dit aantonen met bijvoorbeeld gezamenlijke verzekeringen, rekeningen, etc.
  • U heeft de bedoeling om samen in de woning te blijven wonen.
  • Uw partner heeft voldoende inkomen om de huur te kunnen betalen.
  • Het medehuurderschap wordt niet aangevraagd om uw partner tot hoofdhuurder te maken.

Om dit aan te vragen, vult u het formulier aanvraag medehuurder in.

Op welke dag kan ik de huur opzeggen?

Dat kan iedere dag. De wettelijke opzegtermijn is minimaal een maand. De laatste huurdag moet wel een werkdag zijn. Voorbeeld: u zegt uw huur op op 13 juli, dan is de einddatum 13 augustus. Valt deze datum in een weekend of op een feestdag dan geldt de eerstvolgende werkdag.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Nee, alleen de huurder die de huurovereenkomst heeft getekend kan de huur opzeggen. Als de huurovereenkomst ook is ondertekend door een medehuurder dan tekenen beide huurders voor de huuropzegging.

Hoe kan ik de huur van de woning van een overleden familielid opzeggen?

Als er geen medehuurders of andere personen zijn die de huur voortzetten, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch aan het einde van de tweede maand na overlijden van de huurder. De erfgenamen mogen de huurovereenkomst een maand eerder beëindigen. U kunt de huur van de woning dan opzeggen op de volgende manieren:

De huur opzeggen kan op de volgende manieren:
– via Mijn Tablis Wonen: Uw woonzaken zó geregeld!
–  via dit online formulier;
– of u vult het huuropzeggingsformulier in;
– u stuurt een e-mail naar info@tabliswonen.nl.

Let op: wij hebben ook een kopie van de akte van overlijden nodig. Deze ontvangen wij graag per email of post.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Zoek dan specifieker of neem anders dan contact op.