De zoekopdracht voor "" levert het volgende resultaat op.

Heb ik recht op een vergoeding als ik tijdelijk geen warm water of stroom heb?

Wij hebben de verplichting om een kapotte installatie zo snel mogelijk te repareren. Doen wij dit niet dan kunt u bij ons om een vergoeding vragen. Wij mogen dit verzoek afwijzen als wij vinden dat we het wel zo snel mogelijk hebben hersteld.
Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Waarover kan ik contact opnemen met de Huurcommissie?

Als u van mening verschilt met Tablis Wonen over bijvoorbeeld de huurprijs of het onderhoud van uw woning, de servicekosten of andere kosten dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie.

Wat moeten wij doen als een van ons in de woning blijft wonen nu we gaan scheiden?

Bij echtscheiding of bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap bepaalt u zelf, al dan niet met tussenkomst van de rechter, wie de woning blijft bewonen. Het is nodig dat u dit aan ons doorgeeft. U informeert ons over de scheiding of het uit elkaar gaan door het formulier opzegging medehuurder in te vullen en te ondertekenen. Omdat wij de gegevens van beide huurders willen controleren, vragen wij u vriendelijk het formulier op ons kantoor in te leveren.

Kan mijn partner medehuurder worden als wij samenwonen dus zonder dat wij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben?

Ja, dat kan. Hier zijn wel regels voor:

  • Uw partner woont minimaal 2 jaar samen met u in de woning en u kunt dit aantonen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Uw partner betaalt samen met u de kosten van de huishouding en u kunt dit aantonen met bijvoorbeeld gezamenlijke verzekeringen, rekeningen, etc.
  • U heeft de bedoeling om samen in de woning te blijven wonen.
  • Uw partner heeft voldoende inkomen om de huur te kunnen betalen.
  • Het medehuurderschap wordt niet aangevraagd om uw partner tot hoofdhuurder te maken.

Om dit aan te vragen, vult u het formulier aanvraag medehuurder in.

Op welke dag kan ik de huur opzeggen?

Dat kan iedere dag. De wettelijke opzegtermijn is minimaal een maand. De laatste huurdag moet wel een werkdag zijn. Voorbeeld: u zegt uw huur op op 13 juli, dan is de einddatum 13 augustus. Valt deze datum in een weekend of op een feestdag dan geldt de eerstvolgende werkdag.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Nee, alleen de huurder die de huurovereenkomst heeft getekend kan de huur opzeggen. Als de huurovereenkomst ook is ondertekend door een medehuurder dan tekenen beide huurders voor de huuropzegging.

Hoe kan ik de huur van de woning van een overleden familielid opzeggen?

Als er geen medehuurders of andere huurvoortzetters zijn, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch aan het einde van de tweede maand na overlijden van de huurder. De erfgenamen mogen de huurovereenkomst een maand eerder beëindigen. U kunt de huur van de woning dan opzeggen met het huuropzeggingsformulier. Het kan ook door het formulier ingevuld, via email of post naar Tablis Wonen te sturen. Wij hebben ook een kopie van de akte van overlijden nodig. Deze ontvangen wij graag per email of post.

Hoe zeg ik mijn huur op?

U vult direct het huuropzeggingsformulier digitaal in. Het kan ook door dit formulier ingevuld, via de post naar Tablis Wonen te sturen.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Zoek dan specifieker of neem anders dan contact op.