De zoekopdracht voor "" levert het volgende resultaat op.

Wat gebeurt er bij een storing in het warmtenet?

Als er sprake is van een geplande leveringsonderbreking door storing of werkzaamheden, dan worden de klanten hier via sms, e-mail of brief over geïnformeerd door HVC Klantenservice. Daarnaast worden de storingen, de geplande werkzaamheden en de leveringsonderbrekingen gepubliceerd op de webpagina www.hvcgroep.nl/storingen.

Moet ik een onderhoudscontract bij HVC afsluiten?

Nee, dat hoeft niet. Goed om te weten dat er bij het verwarmen van een woning via het warmtenet twee partijen actief zijn: HVC en een installatiebedrijf (koopwoning) of verhuurder van een woning.

HVC zorgt voor:

 • de productie en (monitoring van) levering van warmte aan de woning.
 • de aanleg en onderhoud van het warmtenet.
 • de warmte-unit en warmtemeter (inclusief de verleende service bij een storing) die warmte aflevert aan de binnenhuisinstallatie van de woning.

De warmte-unit in de meterkast is in principe onderhoudsvrij. Eventuele onderhouds- of vervangingskosten van de warmte-unit zijn in de huurprijs (vastrecht) inbegrepen.

Het installatiebedrijf of verhuurder zorgt voor:

 • de binnenhuisinstallatie en het installeren ervan (thermostaat, radiatoren/ vloerverwarming/convectoren, drukvat, leidingen en kranen).
 • het inregelen en afstellen van de binnenhuisinstallatie. Voor een efficiënt werkende installatie is het erg belangrijk dat deze goed is ingeregeld. Een slechte inregeling kan namelijk zorgen voor minder comfort en een hoger verbruik en kosten. Bij een nieuwbouwwoning wordt het inregelen/afstellen voor oplevering gedaan door de aannemer/bouwbedrijf.

De binnenhuisinstallatie is eigendom van de woningeigenaar of verhuurder. Voor het onderhoud hieraan kan de woningeigenaar een onderhoudscontract afsluiten bij een zelf te kiezen installateur. In geval van een huurwoning is dit de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De leveringsgrens van HVC is tot en met de warmte-unit. De gehele installatie en leidingen na de warmte-unit is de verantwoording van de woningeigenaar of verhuurder.

Bij de warmte-unit is een HVC Servicekaart en de HVC Warmtebrochure meegeleverd met meer uitleg in geval van een storing. Ook is er op de warmte-unit een sticker geplakt met daarop het HVC Storingsnummer 0800 – 482 36 37 (gratis, 24/7 bereikbaar).

Hoe wordt het verbruik van warmte gemeten en waar kan ik dat bekijken?

Aan de warmte-unit zit een warmtemeter gekoppeld die registreert hoeveel warmte er wordt verbruikt en houdt bij:

 • de hoeveel kubieke meters (m3) water door de warmte-unit stroomt.
 • de aanvoertemperatuur die HVC via het warmtenet aan de woning levert.
 • de retourtemperatuur die vanuit de woning terug het warmtenet in stroomt.

Met deze informatie stelt de warmtemeter het energieverbruik in gigajoules (GJ) vast. Het verbruik kan afgelezen worden via de display van de warmtemeter. De HVC Servicekaart met daarop de uitleg hoe dit werkt, is met de warmte-unit meegeleverd.

Energierapport
Als service krijgt u maandelijks via e-mail van HVC een energierapport. Hierin staat hoe uw verbruik zich verhoudt tot soortgelijke woningen en gezinssamenstellingen. Ontvangt u (nog) geen energierapport? Geef dit dan aan bij HVC Klantenservice door te bellen naar 0800 – 0700 (gratis, kies optie 2).

Is een aansluiting op het warmtenet veiliger?

Ja, dat is veiliger te noemen, omdat u met een aansluiting op het warmtenet geen gasaansluiting of open vuur meer in uw woning heeft. Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit in uw woning en is er geen kans meer op een gaslek.

 

 

Kan ik kiezen welke warmteleverancier ik wil als mijn woning is aangesloten op het warmtenet?

Nee, het warmtenet waarop uw woning is aangesloten is van HVC. HVC zorgt voor de investering in, de aanleg en het onderhoud van het warmtenet en voor de veilige productie en levering van de warmte aan haar klanten. Dat wil zeggen dat HVC de netbeheerder én warmteleverancier in één is.

Om consumenten te beschermen is in 2014 de Warmtewet opgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd wat de maximale prijzen zijn die een warmteleverancier in rekening mag brengen bij haar klanten. Deze maximale prijzen worden ieder jaar (eind december) voor het daaropvolgende jaar vastgesteld door de overheid (ACM).

In deze video vertellen we waarom u niet zelf uw warmteleverancier kan kiezen.

Het warmtenet: wie is waar verantwoordelijk voor?

Bij het verwarmen van een woning via het warmtenet zijn twee partijen actief, HVC en Tablis Wonen. Hieronder leest u meer over de verantwoordelijkheden.

Warmteleverancier HVC is verantwoordelijk voor:

  1. de productie en (de toezicht op) het leveren van warmte aan de woning;
  2. de aanleg en onderhoud van het warmtenet in de straat;
  3. de warmtemeter en warmte-unit (inclusief de verleende service bij een storing) die de warmte aflevert aan de binnenhuisinstallatie van de woning.

Verder goed om te weten:

 • De warmte-unit in de meterkast is in principe onderhoudsvrij.
 • Eventuele onderhouds- of vervangingskosten van de warmte-unit zijn in de huurprijs (vastrecht) inbegrepen.
 • De leveringsgrens van HVC (demarcatie) is tot en met de warmte-unit in de meterkast.

Tablis Wonen is verantwoordelijk voor:

 1. de gehele binnenhuisinstallatie (thermostaat, radiatoren/ vloerverwarming/convectoren, drukvat, leidingen en kranen) en de installatie ervan;
 2. het inregelen en afstellen van de binnenhuisinstallatie.

Verder goed om te weten:

 • Voor een efficiënt werkende verwarming is het belangrijk dat de binnenhuisinstallatie goed is ingeregeld. Een slechte inregeling kan namelijk zorgen voor minder comfort en een hoger verbruik en kosten.
 • De binnenhuisinstallatie is eigendom van Tablis Wonen en wij zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud
 • De gehele installatie en leidingen na de warmte-unit valt onder de verantwoordelijkheid van Tablis Wonen.

Wie moet ik bellen als ik geen warmte in mijn woning heb?

Als u geen warmte en/of warm water heeft, kijk dan eerst op de webpagina HVC Storingen of er een geplande leveringsonderbreking, storing of werkzaamheden aan het warmtenet zijn. Zijn er geen meldingen op uw adres bekend? Lees dan hier wie u waarvoor moet bellen.

Hoe werkt een warmtenet?

De uitleg hoe een warmtenet in het algemeen werkt is samengevat in een korte video die u op de webpagina van HVC kunt bekijken: www.hvcgroep.nl/warmte.

 

Kan ik het toilet in mijn woning door Tablis Wonen laten vervangen?

Ja, dat kan maar wel onder bepaalde voorwaarden. Tablis Wonen wil dat u plezierig woont in een fijn thuis. Als u graag uw keuken, badkamer en/of toilet wilt laten vervangen dan adviseren wij u eerst de onze folder goed door te lezen. U bent dan goed op de hoogte hoe wij dat samen met u kunnen realiseren.

Kan ik de badkamer in mijn woning door Tablis Wonen laten vervangen?

Ja, dat kan maar wel onder bepaalde voorwaarden. Tablis Wonen wil dat u plezierig woont in een fijn thuis. Als u graag uw keuken, badkamer en/of toilet wilt laten vervangen dan adviseren wij u eerst de onze folder goed door te lezen. U bent dan goed op de hoogte hoe wij dat samen met u kunnen realiseren.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Zoek dan specifieker of neem anders dan contact op.