Eenmalige huurverlaging 2021

Bij Tablis Wonen vinden we het belangrijk dat iedereen in een woning woont die zij goed kunnen betalen. Wanneer wij een woning aan een nieuwe huurder toewijzen, houden wij daarom al rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, de huur die u betaalt in de loop van de tijd te hoog is geworden voor uw inkomen. Je zou kunnen zeggen dat de woning dan niet langer passend is bij het inkomen. Om te voorkomen dat huurders hierdoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag 2020 de maatregel aangekondigd om deze huurders tegemoet te komen en hun huur in 2021 eenmalig te verlagen. Dat geldt ook voor een aantal huurders van Tablis Wonen.

Eenmalige huurverlaging 2021
In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning recht op een eenmalige huurverlaging. Dit hangt af van de hoogte van de huur en de hoogte van het inkomen. Daar stelde de overheid voorwaarden voor op. Hieronder leest u of u een voorstel van ons ontvangt of dat u deze zelf  kunt aanvragen.

Voorstel voor 1 april
Als u recht heeft op een eenmalige huurverlaging op basis van het huishoudinkomen 2019, krijgt u voor
1 april een brief van ons. In deze brief staat het voorstel huurverlaging. Wij krijgen van de Belastingdienst door dat u recht heeft op huurverlaging. U hoeft dan zelf niets te doen.

Hieronder ziet u wanneer u recht heeft op huurverlaging.

Aantal
Personen
Type huishouden Inkomen tot
inkomensgrens
Huurverlaging naar
(prijspeil 2021) (prijspeil 2021)
1 Een persoon: betaalt meer dan € 633,25 huuur per maand Tot en met
€ 23.725
€ 633,25
1 Een persoon, AOW-gerechtigd op 01-01-2021: betaalt meer dan € 633,25 huur per maand Tot en met
€ 23.650
€ 633,25
2 Twee personen: betalen meer dan € 633,25 huur per maand Tot en met
€ 32.200
€ 633,25
2 Twee personen, van wie tenminste een persoon AOW-gerechtigd op 01-01-2021: betalen meer dan € 633,25 huur per maand Tot en met
€ 32.075
€ 633,25
3 of meer Drie of meer personen: betalen meer dan € 678,66 huur per maand Tot en met
€ 32.200
€ 678,66
3 of meer Drie of meer personen, van wie ten minste een persoon AOW-gerechtigd op 01-01-2021: betalen meer dan € 678,66 huur per maand Tot en met
€ 32.075
€ 678,66

Als u denkt dat uw situatie in 2019 binnen de gestelde regels valt, maar u ontving geen brief van ons. Dan kan het zijn dat volgens de belastingdienst uw inkomen niet binnen de regels past. U kunt dan altijd contact met ons opnemen zodat we dat uit kunnen zoeken en u hierin kunnen adviseren. 

Uw inkomen is na 2019 lager geworden
Als uw inkomen na 2019 is gedaald, heeft u ook recht op huurverlaging als u al zes maanden of langer een inkomen onder de grens heeft. Let op, het gaat om het inkomen van u en uw eventuele huisgenoten boven de 27 jaar. Als u recht heeft op huurverlaging, kunt u deze zelf bij ons aanvragen.

Aanvragen eenmalige huurverlaging
U kunt een eenmalige huurverlaging bij ons aanvragen. Download hier het formulier, vul het in en stuur het naar ons op. We hebben een bewijs nodig waar uit blijkt dat u minstens zes maanden een inkomen heeft onder de inkomensgrens. Dit bewijs kan zijn:
– Salarisstroken van de afgelopen zes maanden
– Uitkeringsspecificaties van de afgelopen zes maanden
– Verklaring van een boekhouder als u ZZP’er of ondernemer bent

Let op! het gaat om uw inkomen en het inkomen van uw eventuele partner of huisgenoten. Voor thuiswonende kinderen telt het inkomen alleen mee als zij ouder zijn dan 27 jaar.

Na ontvangst van uw aanvraag, ontvangt u binnen drie weken een voorstel huurverlaging van ons. U kunt de eenmalige huurverlaging aanvragen tot en met 31 december 2021.

Meer informatie
Meer informatie over de eenmalige huurverhoging in 2021vindt u op www.rijksoverheid.nl