Tablis Wonen

Op zoek naar een huurwoning in Molenwaard?

logoOp zoek naar een huurwoning bij Tablis Wonen in Oud-Alblas, Wijngaarden, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Ottoland, Goudriaan of Brandwijk?  Of in andere plaatsen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Rivierenland, Bommelerwaard en Land van Heusden en Altena? Ga dan naar www.woongaard.com. Alle huurwoningen van de zestien aangesloten woningcorporaties in deze vier regio’s zijn daar te vinden.

Als u op zoek bent naar een huurwoning van Tablis Wonen, lees dan de onderstaande informatie en de informatie van woongaard.com goed door, zodat u weet welke stappen u moet nemen.  U kunt ook de folder van Tablis Wonen downloaden. Let op: Zorg dat u altijd een recente inkomensverklaring in huis hebt voordat u reageert op een woning. De inkomensverklaring kunt u uitsluitend telefonisch opvragen via de belastingtelefoon, 0800 - 0543.  Op de website van de belastingdienst leest u meer over het aanvragen van een inkomensverklaring.

1. Aanmelden bij Woongaard.com via de aangesloten corporaties      
Om te zorgen dat u kunt reageren op een woning die u bevalt, is het noodzakelijk dat u zich laat registreren als woningzoekende bij de aangesloten woningcorporaties. De eerste registratie kost € 25,00. Als u 18 jaar of ouder bent, kunt u daarvoor een formulier aanvragen bij de woningcorporatie of via www.woongaard.com. Zodra de gegevens zijn verwerkt, ontvangt u een bevestiging met daarop een registratienummer en wachtwoord.  Deze  hebt u nodig als u wilt reageren op een woning. Het is dus belangrijk dat u dat u en het registratienummer en het wachtwoord goed bewaart. Staat u eenmaal ingeschreven dan wordt de inschrijving automatisch jaarlijks  verlengd. Dit kost € 10,00  en hiervan krijgt u automatisch bericht.

2. Het Digizine van Woongaard
Het nieuwe woningaanbod van Tablis Wonen in Oud-Alblas, Wijngaarden, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Ottoland, Goudriaan of Brandwijk wordt dagelijks  gepubliceerd op www.woongaard.com en door middel van een Digizine verstuurd aan de abonnees hiervan.  Als u op zoek gaat naar een woning, hoeft u niet iedere keer dat u de website bezoekt opnieuw uw woonwensen aan te geven. Als u bent ingeschreven kunt u uw woonwensen in uw eigen profiel opslaan. U kunt bijvoorbeeld aangeven welk soort woning u zoekt en in welke gemeente.

Zo legt u uw woonwensen vast:
Log in op Mijn Woongaard;
Ga naar Mijn gegevens;
Bij Woonwensen geeft u aan wat u belangrijk vindt voor uw nieuwe woning. U kunt hier bijvoorbeeld kiezen uit de verschillende woonplaatsen, wijken of buurten, het type woning, het gewenste aantal kamers en de huurprijs.
Als uw woonwensen naar tevredenheid zijn ingevuld, klikt u op Opslaan. Als u op Woningaanbod klikt, krijgt u automatisch alle woningen te zien die aan uw woonwensen voldoen en passen bij uw inschrijfgegevens. Links op het scherm staan uw opgeslagen woonwensen, met daarbij de mogelijkheid om deze te wijzigen. De eerstvolgende editie van het  Digizine is dan gebaseerd op uw aangepaste woonwensen.

3. De toewijzing
De woningzoekende met de langste inschrijftijd komt als eerste voor de woning in aanmerking. Als u ingeschreven staat bij Woongaard kunt u op woningen uit het aanbodmodel reageren. U moet wel voldoen aan de voorwaarden die bij de woning gelden. Zo moeten uw inkomen en de grootte van uw huishouden passend zijn.  Urgenten hebben voorrang op andere woningzoekenden. Maar een woning kan ook worden uitgesloten voor urgenten. Dit betekent dat urgenten wel kunnen reageren, maar geen voorrang hebben vanwege de urgentie. De inschrijfdatum geldt dan als volgordecriterium.

4. Mijn kans op een woning?     
Als u bent ingelogd, ziet u bij iedere woningadvertentie uw persoonlijke slaagkans: zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag of zeer laag. Deze slaagkans laat zien hoeveel kans u maakt op de woning. Bij de slaagkans wordt uw wachttijd of urgentie/indicatie vergeleken met andere woningzoekenden die op de woning kunnen reageren. Bij de berekening van de slaagkans houden we rekening met de populariteit van soortgelijke woningen en de hoeveelheid weigeringen op vergelijkbare woningen in het afgelopen jaar. De slaagkans is slechts indicatief. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

5. Welke huurwoningen van Tablis Wonen worden niet via dit systeem verdeeld?
Er zijn woningen die niet worden verdeeld via dit systeem. Deze woningen zijn bestemd voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld mindervaliden, ouderen die zorg nodig hebben, mensen die in aanmerking komen voor een wisselwoning en asielzoekers.

6. Voorwaarden waaraan u moet voldoen     
Voor sommige woningen gelden bijzondere verhuurvoorwaarden die betrekking hebben op leeftijd, inkomen en/of bezetting. Al deze informatie vindt u in de woningadvertenties. Om in aanmerking te komen voor een woning moet u voldoen aan de voorwaarden in de advertentie.

7. Regels over het inkomen     
Woningcorporaties mogen hun sociale huurwoningen (woningen met een huur tot € 710,68 per maand, prijspeil 2018) alleen nog toewijzen aan mensen met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot maximaal € 36.798 per jaar (prijspeil 2018). Woningzoekenden die meer verdienen hebben geen recht meer op een sociale huurwoning. Zij komen in aanmerking voor woningen met een huur vanaf € 710,68. Deze woningen worden ook geadverteerd via www.woongaard.com.

Controle belastbaar jaarinkomen
De woningcorporaties, dus ook Tablis Wonen, controleren het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden onder andere aan de hand van een inkomensverklaring van het jaar 2016. Deze verklaring kunt u aanvragen via de Belastingtelefoon (0800 - 0543). In het keuzemenu kiest u eerst 3 (overige vragen) en daarna kiest u 1 (inkomensverklaring) en 3 (inkomensverklaring 2016).

Tip
Wij adviseren actieve woningzoekenden om alvast een inkomensverklaring aan te vragen zodat als u aan de beurt bent voor een woning u niet hoeft te wachten totdat u de verklaring opgestuurd heeft gekregen door de Belastingdienst.

8. Leeftijd     
Een aantal woningen wordt bij leegkomst gelabeld als jongerenwoning. Dit zijn woningen met een maximale huur van € 417,34 (prijspeil 2018). Deze woningen zijn bestemd voor woningzoekenden van 18 t/m 22 jaar, in verband met de aanvraag voor huurtoeslag.

Voor ouderenwoningen geldt een minimale leeftijd van 55 jaar. Indien een woning is gelabeld als zorgwoning geldt een leeftijd van minimaal 65 jaar. De toewijzing van zorgwoningen in Molenwaard gaat in overleg met WMO (www.gemeentemolenwaard.nl) waarbij wordt gekeken naar de zorgindicatie van de woningzoekende. Om in aanmerking te komen voor een zorgwoning is het noodzakelijk om u zowel aan te melden bij WMO als ook in te schrijven bij woongaard.com.

9. Heeft u belangstelling voor een woning?     
U kunt reageren op het woningaanbod als: - ten minste één lid van uw huishouden de leeftijd heeft van 18 jaar of ouder; - u over de Nederlandse nationaliteit beschikt óf beschikt over een geldige verblijfstitel. Het woningaanbod op de website wordt iedere dag ververst. Een woning staat minimaal acht dagen op de website. In elke woningadvertentie staat tot wanneer u kunt reageren. Deze datum kan bij iedere woning anders zijn U mag maximaal drie actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Heeft u drie actuele reacties, maar ziet u een interessantere woning? Dan kunt u een actuele reactie intrekken en opnieuw reageren. Na het sluiten van de reactietermijn kunt u uw reactie niet meer intrekken. Is de reactietermijn van één van uw actuele reacties verstreken, dan kunt u weer op een nieuwe woning reageren. U kunt reageren via internet. Op deze website vindt u bij woningaanbod alle woningen die op dit moment beschikbaar zijn. Bij de woningadvertentie klikt u op Reageren.

10. Hoe wordt de volgorde voor toewijzing bepaald?       
Enkele uren na de sluiting van de reactietermijn worden de reacties gesorteerd en kunt u uw positie bij Actuele en lopende reacties zien. Alleen als de corporatie aangeeft dat het resultaat niet bekend mag worden gemaakt, ziet u bij uw reactie 'geen resultaat' staan. Meestal ziet u dit bij nieuwbouwwoningen, waarbij meerdere woningen via één advertentie worden aangeboden of bij woningen waarbij de corporatie handmatig de selectie doet of een extra controle moet uitvoeren.   Komt u in aanmerking om de woning te bezichtigen, dan nodigt de corporatie u hiervoor uit. Zodra de woning is toegewezen, vindt u uw reactie bij het overzicht van uw Historische reacties. Hier ziet u ook wat uw positie voor de woning was. De eerste kandidaat voor iedere woning krijgt een e-mail met de vraag of hij/zij belangstelling heeft voor de woning. Na bezichtiging maakt men een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij worden de gegevens gecontroleerd (woonduur, inkomen, legitimatie, verhuurders- of hypotheekverklaring) en worden eventuele huurtoeslagmogelijkheden bekeken. Bij lege woningen worden er groepsbezichtigingen gepland.  Weigert de 1e kandidaat deze woning, dan krijgt de 2e kandidaat een e-mail.

11. Woning geaccepteerd en dan?      
Wanneer de woning wordt geaccepteerd, wordt er een afspraak gemaakt  voor ondertekening van het huurcontract en overdracht van de sleutels.

12. Urgentie aanvragen?     
Om voorrang te krijgen op andere woningzoekenden is een voorrangsverklaring (urgentie) nodig. Die verklaring wordt alleen maar verstrekt in zeer uitzonderlijke situaties. Informatie over urgentie aanvragen in de gemeente Molenwaard. Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor urgentie kunt u contact opnemen met de gemeente Molenwaard. Urgentie moet worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. Er zijn aan deze aanvraag kosten verbonden. Vraag dit na bij de gemeente. Urgentie wordt in principe alleen toegekend aan inwoners van Molenwaard. Klik hier voor de Urgentiewijzer van de gemeente Molenwaard.

13. Vragen
Als u meer informatie wenst over de woonruimteverdeling neem dan contact op met een van onze medewerkers (T. 0184 44 48 44). Zij staan u graag te woord.

 

U bevindt zich hier: Home U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Molenwaard?