Tablis Wonen

Het nieuws

Aanstelling nieuwe directeur-bestuurder

Begin 2016 is bekend gemaakt  dat Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder, zijn functie bij Tablis Wonen neer legt. Tablis Wonen staat aan de vooravond van een nieuwe fase in haar bestaan. De inhoudelijke koers voor de komende jaren is vastgesteld en voor de operationele doorvertaling  naar de organisatie is door de Raad van Commissarissen  gezocht naar een nieuwe directeur-bestuurder.  De Raad van Commissarissen meent in de persoon van mevrouw Liesbeth Marchesini een goede kandidaat gevonden te hebben, die in staat is om de operationele doorvertaling van de vastgestelde koers nader handen en voeten te geven.

Mevrouw Marchesini is afkomstig van Mitros, een woningcorporatie in Utrecht en Nieuwegein,  alwaar zij een van de drie bestuurders was. Daarvoor was zij onder andere  bestuurder van  Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, die zij heeft opgebouwd. De keuze voor mevrouw Marchesini is in nauwe samenwerking met het management team en de Ondernemingsraad tot stand gekomen. Daarnaast is de huurdersorganisatie in de gelegenheid geweest  een advies te geven op het functieprofiel en is zij in kennis gesteld van de op basis van dat profiel gemaakte keuze. De aanstelling van de nieuwe directeur-bestuurder vindt  per 1 september 2016 plaats. De Raad van Commissarissen benadrukt  hierbij  ook dat Tablis Wonen Henk Gravesteijn  veel dank verschuldigd is. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het meer transparant en klantgericht maken en het financieel gezond houden van de organisatie. Daarnaast heeft Tablis Wonen zich ontwikkeld tot een belangrijke netwerkspeler in gemeentes en regio‚Äôs waarin zij werkzaam is.

U bevindt zich hier: Home Tablis Wonen Tablis Wonen in het nieuws Aanstelling nieuwe directeur-bestuurder