Tablis Wonen

Het nieuws

Huisvesting statushouders Sliedrecht en Molenwaard

Huis ws

In diverse landen in de wereld zijn er gevaarlijke situaties waardoor mensen naar een ander land vluchten om een veiliger bestaan op te bouwen. Ook naar Nederland. De afgelopen jaren is het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt gestegen. Vluchtelingen die in Nederland aankomen, volgen de asielprocedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Tijdens de procedure verblijven deze mensen in een asielzoekerscentrum. Zodra zij een verblijfsvergunning hebben komen deze mensen - de zogenaamde statushouders - in aanmerking voor een woning.

De regering heeft de statushouders aangewezen als een groep mensen met voorrang op een woning. Want een langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum is voor niemand goed en belemmert de inburgering.  Iedere gemeente heeft een taak in de huisvesting van statushouders gekregen, zo ook de gemeente Sliedrecht en de gemeente Molenwaard. Tablis Wonen heeft het afgelopen jaar haar best gedaan de woningzoekende hiervan zo min mogelijk te laten merken. Wij proberen een divers woningaanbod via onze woonruimteverdeelsystemen Woonkeus en Woongaard aan te bieden. De statushouders die wij moeten plaatsen, proberen wij zoveel mogelijk te verdelen over ons gehele woningbezit in Sliedrecht en Molenwaard. Hierdoor blijft de wachttijd voor onze woningen zo kort mogelijk.

Voor 2016 is onze taak fors gestegen. Dit jaar moeten 63 personen worden gehuisvest. Tot medio mei zijn 26 personen gehuisvest. Een groot deel hiervan zijn mensen die zich bij hun familie hebben gevoegd. De familie huurde al een woning van ons. De komende maanden krijgen de overige 37 statushouders een woning toegewezen. Hierbij zijn ook vluchtelingen die in de tijdelijke opvang in Sliedrecht hebben gewoond. Zij mogen zich nu definitief in Sliedrecht gaan vestigen. In de gemeente Molenwaard zijn tot nu toe twee woningen toegewezen aan statushouders. Ook in die gemeente verloopt de huisvesting voorspoedig.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met een van onze woonservicemedewerkers.

U bevindt zich hier: Home Tablis Wonen Tablis Wonen in het nieuws Huisvesting statushouders Sliedrecht en Molenwaard