Tablis Wonen

Samenstelling RvC

Commissaris                                 
Datum
aanstelling
Aftredend
per
Herkiesbaar
Mevrouw D.R.E. van Wezel 1 januari 2016 1 januari 2020 ja
De heer J. van Leeuwen
voorzitter
6 december 2011 6 december 2019 nee
De heer R. van Oostveen 10 december 2013 10 december 2021   ja  
De heer R. J. Lievaart  1 oktober 2014 1 oktober 2018  ja  
De heer R. Boxman  1 oktober 2014 1 oktober 2018  ja  

Hier vindt u de profielschets van de leden van de RvC.

Het reglement van de RvC kunt u hier vinden.U bevindt zich hier: Home Tablis Wonen RVC