Tablis Wonen

reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Vernieuwd: reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud
Vanaf 1 juli 2017 is het reglement Sloop, renovatie en (groot)onderhoud van kracht. Dit reglement geldt voor alle toekomstige projecten van Tablis Wonen. Voor het project Staatsliedenbuurt blijft het huidige Sociaal Plan van toepassing, omdat dit al voor het hele project was vastgesteld.

Waarom een gewijzigd Sociaal Plan?
De aanpassing houdt in dat Tablis Wonen enerzijds geen onnodige vergoedingen weggeeft en anderzijds maatwerk kan leveren per doelgroep en per project. Met het vernieuwde Sociaal Plan zijn we nog beter in staat om de ondersteuning te leveren die nodig is. Het is gebaseerd op het model van onze brancheorganisatie. SliM Wonen heeft hier een positief advies over geformuleerd. In hun advies benadrukken zij dat er op projectniveau daadwerkelijk ruimte moet zijn voor benodigd maatwerk.

Klik hier om het vernieuwde Sociaal Plan te downloaden.

Tegemoetkomingen (bijlage 1. sociaal plan bij herstructurering (2017)

Door het Bewoners Comité Staatsliedenbuurt en Tablis Wonen is voor de herstructurering van de Staatsliedenbuurt een aanhangsel bij het sociaal plan opgesteld. U vindt dat hier.

U bevindt zich hier: Home Tablis Wonen Herstructurering