Tablis Wonen

Huurtoeslag

Huurtoeslag, een tegemoetkoming van de Belastingdienst in de huur, is een recht waar u in bepaalde situaties gebruik van kunt maken. Ongeveer eenderde van onze huurders kan jaarlijks rekenen op een lagere huur dankzij huurtoeslag. Ook als u tot nu toe geen huurtoeslag ontving, is het zeker de moeite waard om ieder jaar (eventueel samen met ons) na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt. Huurtoeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst.

Huurtoeslag aanvragen
Om huurtoeslag aan te vragen, moet  u ingeschreven staan bij de gemeente en huurder zijn van een zelfstandige woonruimte. Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Via hun website maakt u zelf een proefberekening. Wij zorgen voor een opgave van de opbouw van de huurprijs. Wij kunnen u ook informatie geven over Huurtoeslag. In principe kunnen wij  een proefberekening maken. U ontvangt huurtoeslag vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin uw aanvraag voor huurtoeslag bij de Belastingdienst is ontvangen. Voorbeeld: uw aanvraag is op 5 augustus bij de Belastingdienst ontvangen. U ontvangt vanaf 1 september huurtoeslag. Houdt u er wel rekening mee dat de tijd tussen indiening en beschikking ongeveer 8 weken is.

Hoe wordt huurtoeslag berekend?
Huurtoeslag wordt berekend aan de hand van uw persoonlijke situatie in het jaar waarvoor u aanvraagt. Nadat u de eerste keer huurtoeslag heeft aangevraagd, krijgt u automatisch elk jaar bericht van de Belastingdienst met uw gegevens. U controleert de huurprijs,uw gezinsinkomen en of alle bewoners op het formulier vermeld zijn. Als alles juist is, hoeft u verder niets te doen en ontvangt u in december uw toeslagberekening met het bedrag dat u komend jaar gaat ontvangen. U ontvangt in eerste instantie een voorschot. Voor de huurverhoging per 1 juli geeft Tablis Wonen de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. Na afloop van het jaar krijgt u een definitieve beschikking van de huurtoeslag. Als blijkt dat u teveel huurtoeslag heeft gekregen, moet u dat terugbetalen. Als u te weinig huurtoeslag heeft ontvangen, krijgt u dat achteraf uitbetaald. Hierover ontvangt u bericht.

Verandering in gezinssamenstelling
Huurtoeslag wordt toegekend op naam van de aanvrager van de huurtoeslag. Zijn er veranderingen in de gezinssamenstelling , bijvoorbeeld door samenwonen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingtelefoon via het gratis telefoonnummer (0800) 0543.

Uitbetaling huurtoeslag
U vraagt rechtstreeks bij de Belastingdienst huurtoeslag aan. Vanaf januari 2014 wordt de huurtoeslag alleen nog maar aan de huurder uitbetaald. Het is niet mogelijk om de huurtoeslag door de belastingdienst direct aan Tablis Wonen over te laten maken. U betaalt dan de volledige huurprijs aan Tablis Wonen.  

Meer informatie
Meer informatie over huurtoeslag kunt u  krijgen bij de Belastingtelefoon (0800) 0543 (gratis nummer).Via dit nummer kunt u algemene vragen stellen over huurtoeslag en aanvraag en/of wijzigingsformulieren krijgen. Meer informatie vindt u op http://www.toeslagen.nl/.

LET OP:

  • Alleen wanneer u bent ingeschreven in uw nieuwe of huidige woning bestaat de mogelijkheid dat u huurtoeslag krijgt.
  • Om er zeker van te zijn dat uw nieuwe adres direct bij de gemeente wordt verwerkt, raden wij u aan om persoonlijk bij de gemeente uw adreswijziging door te geven en tevens een bewijs van inschrijving mee te nemen.

 

 

 

U bevindt zich hier: Home Huurders Huur Huurtoeslag