Tablis Wonen

Huurachterstand

 

Het kan gebeuren dat u de huur niet op tijd betaalt. U bent het gewoonweg vergeten of u heeft er geen rekening mee gehouden dat het soms een week duurt voordat wij uw betaling hebben ontvangen. U bent daar in ieder geval zelf verantwoordelijk voor. Toch proberen wij er alles aan te doen om problemen hierdoor te voorkomen. Welke stappen we nemen bij een huurachterstand, leest u hieronder. Hierbij waarborgen wij natuurlijk uw privacy.

Herinnering
Is uw huur niet aan het begin van de maand bij ons binnen? Dan grijpen we graag op tijd in door u een herinnering te sturen. Dat doen we niet alleen in ons eigen belang, maar vooral ook in uw belang. Zo helpen wij u de achterstand niet te laten oplopen. Na de herinnering kunt u de huur alsnog betalen.

Betalingsregeling
Heeft u onverwachte betalingsproblemen? Als u meteen contact met ons opneemt, kunnen we samen met u tot een oplossing komen. In overleg bepalen we hoe en wanneer u wel kunt betalen.  Kunt u de achterstand niet in één keer betalen? Dan spreken we onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling met u af.
De voorwaarden zijn:

  • U kunt schriftelijk of telefonisch een verzoek voor een betalingsregeling bij ons indienen.
  • De termijn voor een betalingsregeling is maximaal zes maanden.
  • Naast de betalingsregeling betaalt u ook uw gewone huur.
  • Betalingsregelingen kunnen via een acceptgiro of via een automatische incasso worden betaald.
  • De betalingen moeten uiterlijk voor de vijfde van elke maand zijn bijgeschreven op ons rekeningnummer. U moet dan rekening houden met de verwerkingstijd van uw betalingsopdracht door uw bank. Als u uw verplichtingen niet (tijdig) nakomt, wordt de betalingsregeling ingetrokken en worden er verdere incassomaatregelen genomen.

    Van alle afspraken die wij met u maken, sturen wij u een bevestiging.

Schuldhulpverlening
Kunt u uw problemen moeilijk alleen oplossen? Misschien komt u dan in aanmerking voor schuldhulpverlening of schuldsanering. Wij kunnen u verwijzen naar betrouwbare instanties die u verder kunnen helpen.

Gerechtsdeurwaarder
Het kan voorkomen dat we geen contact met u kunnen krijgen of dat we een betalingsregeling met u hebben afgesproken die u niet nakomt. Helaas zijn wij dan genoodzaakt de huurachterstand uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder. De volledige kosten hiervoor komen voor uw rekening. Houdt u er rekening mee dat dit hoge bedragen kunnen zijn. De deurwaarder geeft u nog één keer de mogelijkheid om te betalen. Ook kunt u meestal met hem alsnog een betalingsregeling treffen voor uw huurschuld en de bijgekomen kosten.

Beëindiging huurovereenkomst
In het uiterste geval vragen we de kantonrechter de huurovereenkomst te ontbinden. Ook in deze situatie zijn alle bijkomende kosten voor u. Over de verdere gang van zaken houdt de deurwaarder u op de hoogte. Uiteindelijk kan de deurwaarder uw woning laten ontruimen.

We voorkomen liever
We gaan er natuurlijk niet van uit dat er problemen ontstaan. We nemen aan dat u in ruil voor uw woonplezier iedere maand op tijd uw huur betaalt. Komt u toch in moeilijkheden met het betalen van de huur of met andere kosten, zoals servicekosten of reparatienota’s? Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kunnen we proberen de schade beperkt te houden.

Privacy
Tablis Wonen behandelt de persoonsgegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Tablis Wonen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

U bevindt zich hier: Home Huurders Huur Huurachterstand