Tablis Wonen

Folders en formulieren

Informatie over het zoeken naar en het huren van een woning bij Tablis Wonen:
De meest recente informatie staat in de bewonersinformatie. Hier vindt u alle informatie over het zoeken naar een woning, de inschrijfprocedure, het huren van een woning, het onderhoud enz. Klik hier en download het pdf-bestand met alle informatie die voor u als huurder van toepassing is.

Folders
- Algemene huurvoorwaarden
- Een nieuwe woning: wat te doen?
- Huurprijs, huurtoeslag, huurbetaling en huurachterstand
- Huur beeindigen
- Toelichting servicekosten
- Woningruil
- Wijziging woonsituatie


Folders over het kopen van een huurwoning van Tablis Wonen
- Huurwoning kopen van stap tot stap

Folders Onderhoud
- Onderhouds-ABC

Folder: Uw woning veranderen?
- Uw woning veranderen of verbouwen`
- Kluswijzers
- Klusaanvraagformulier

Ontevreden over Tablis Wonen?
- Ontevredenheidsafhandeling
- folder Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
- Klachtenformulier Geschillencommissie Wonen Zuid-Hollandlland 

Overige folders:
- Een huis met een tuin
- Een plezierige woonomgeving
- Overlast: wonen doe je samen!
- De huismeesters van Tablis Wonen
- Wensfonds
- Wat te doen bij brand in een portiekwoning
- tips van de politie: voorkom diefstal door een babbeltruc
- Overlegwet en bewonerscommissies
- bewonersinformatie warmtemeter Techem

Formulieren (pdf)
Digitaal in te vullen en te verzenden formulieren.
-
Formulier huuropzeggen
Let hierbij op het volgende: U kunt het formulier - met internet explorer - digitaal invullen en versturen. U heeft daar Adobe Reader voor nodig. Heeft u het formulier ingevuld en verstuurd? Dan neemt Tablis Wonen de eerstvolgende werkdag contact met u op voor het maken van een afspraak. Als wij de eerstvolgende werkdag geen contact hebben opgenomen, adviseren wij u contact met Tablis Wonen op te nemen voor het maken van een afspraak. Er kan dan iets zijn misgegaan bij het verzenden.  

Overige formulieren
Machtiging automatische huurincasso (doorlopende machtiging)
- formulier huuropzegging door medehuurder 
Formulier overname
- Aanvraagformulier afrekening service- en stookkosten binnen 8 weken
Woningruil-formulier
Formulier aanvraag inwoning  en Toelichting op formulier aanvraag inwoning
- Formulier aanvraag medehuurderschap  en Toelichting op formulier aanvraag medehuurderschap
- Overlastmeldingsformulier
Aanvraagformulier Wensfonds
- Belangstellingsformulier huurwoning te koop
- Klusaanvraagformuier


Bedrijfsinformatie (pdf)
- Beleidsplan Goed wonen = samen doen!
  Beleidsplan Goed wonen = samen doen! (voor de tablet)
- Kwaliteitsbeleid
- Regeling omgaan met melden vermoeden misstand Tablis Wonen
- Integriteitscode
- Visitatierapport 2014
- Statuten Tablis Wonen (7 maart 2011)

Links:
Klik hier voor een overzicht van interessante websites.

 

U bevindt zich hier: Home Huurders Folders en links