Tablis Wonen

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is de achterban van de huurdersorganisatie. Deze commissies zijn de gesprekspartners van de Woonservice medewerkers, eventueel de huismeester en een planmatig opzichter. Er is regelmatig overleg tussen de bewonerscommissie en Tablis Wonen. Bewonerscommissies zetten zich in voor de dagelijkse beheerszaken en de behartiging van belangen van bewoners op complex-, straat-, buurt- of wijkniveau. Wilt u weten wie in uw wijk in de bewonerscommissies zit, neemt u dan contact met ons op..

In de gemeente Molenwaard zijn op dit moment geen bewonerscommissies actief.

De bewonerscommissies in de gemeente Sliedrecht zijn:
* bewonerscommissie Centrum Zuid Oost
* bewonerscommissie Schrijvers en Schilders
* bewonerscommissie Tuinfluiterstraat
* bewonerscommissie Havikstraat
* bewonerscommissie Deltalaan
* bewonerscommissie Rivieren
* bewonerscommissie Hofjeswijk
* bewonerscommissie Rondeel
* bewonerscommissie Sperwerstraat
* bewonerscommissie Valkhof
* bewonerscommissie Thorbeckehof
* bewonerscommisie Zoutstoep