Tablis Wonen

Veel gestelde vragen over de huuraanpassing 2018

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER DE HUURVERHOGING 2018

Hoe vaak mag een verhuurder de huur verhogen?
De regel is dat de verhuurder de huur één keer per 12 maanden verhoogt. De huur mag maximaal twee keer binnen 24 maanden verhoogd worden. Er is een uitzondering: als de verhuurder comfortverbeteringen (bijv. dubbel glas of CV) heeft aangebracht in de woning, dan mag de verhuurder een extra huurverhoging berekenen. Normaal gesproken vindt de huurverhoging per 1 juli plaats.

Mag ik de huurverhoging weigeren als de onderhoudstoestand van de woning slecht is?
Nee, dat mag niet. Vroeger kon dat wel, maar de regelgeving is enkele jaren geleden gewijzigd. De huurverhoging mag alleen geweigerd worden als de netto huur na huurverhoging hoger is dan de maximale huurprijs. Dit komt eigenlijk nooit voor, omdat de maximale huurprijs ook jaarlijks geïndexeerd wordt (met het inflatiepercentage). Als de onderhoudstoestand van de woning slecht is, kunt u, wanneer u een sociale huurwoning (€ 710,68) heeft, bij de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) een procedure starten. Huurt u een woning met een huur boven de € 710,68 , dan kunt u geen beroep doen op de Huurcommissie, maar moet u naar de kantonrechter.

Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de huuraanpassing?
Wij zijn zo nauwkeurig mogelijk te werk gegaan bij het bepalen van de huuraanpassing. Als u van mening bent dat er in uw geval toch een fout is gemaakt, dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. U heeft tot uiterlijk 1 juli de tijd om Tablis Wonen schriftelijk op de hoogte te stellen van het bezwaar tegen de huurverhoging. U kunt hiervoor gebruik maken van het standaard bezwaarschrift van de huurcommissie. De aankondiging van de huurverhoging moet minimaal twee maanden van te voren verstuurd zijn. In feite heeft u als huurder dus twee maanden de tijd om bezwaar te maken. Als u en Tablis Wonen vervolgens niet tot overeenstemming komen over de huurverhoging, dan zal Tablis Wonen als u een sociale huurwoning huurt (huurprijs lager dan € 710,68) een procedure opstarten bij de Huurcommissie. Huurt u een woning met een huur boven de € 710,68 dan kunt u geen beroep doen op de Huurcommissie, maar moet u naar de kantonrechter stappen.

Is de huurverhoging afhankelijk van uw inkomen?
Nee, dit jaar heeft Tablis Wonen besloten geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen.

Waarom worden de huren bij een huishoudinkomen boven € 41.056 extra verhoogd?
Net als voorgaande jaren wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging ingezet om het zogenaamde "scheefwonen" verder terug te dringen.

Vanaf 2018 wordt de huurverhoging mede bepaald door de huursombenadering
In het voorjaar van 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 ingegaan. Onderdeel van deze wet is de huursombenadering die vanaf 2017 geldt. Door de huursombenadering worden de soms grote verschillen tussen zittende en nieuwe huurders kleiner. Wat is huursombenadering? Klik hier om de video daarover te bekijken.

Wat is het puntenaantal van mijn woning?
De punten van uw woning staan vermeld op de achterzijde van uw huurverhogingsvoorstel. Op de website staat een overzicht van de maximale huurprijsgrenzen per puntenaantal voor zelfstandige woningen per 1 juli 2018. Zo kunt u zien welke maximale huurprijs voor uw woning geldt. Tablis Wonen maakt gebruik van de mogelijkheid om de huurprijs en de streefhuur beter in verhouding te brengen. De streefhuur voor Sliedrecht bedraagt in principe 80% en voor Molenwaard 75% van de maximale huurprijs. Tablis Wonen kan de huurprijs niet onbeperkt verhogen. Iedere woning die onder de gereguleerde woningmarkt valt, heeft een wettelijk vastgestelde maximale huurprijs. Uw woning mag door een huurverhoging nooit boven deze wettelijke grens uitkomen.

Hoe verhoogt Tablis Wonen de huren in 2018?
Huurders met een huishoudinkomen tot € 40.349 worden het meest ontzien tijdens de jaarlijkse huurverhogingsronde.

Huishoudinkomen

Door overheid toegestane maximale huurverhoging

De huurverhoging van Tablis Wonen

Tot € 41.056

3,9%

1,4% (inflatievolgend)

Boven € 41.056

5,4%

1,4% (tot een maximale huurprijs van € 800)

Huurders met een huurprijs meer dan € 75 per maand onder de streefhuur.

3,4%

Huurders met een huishoudinkomen tot € 41.056 en met een huurprijs gelijk aan de streefhuur of met een huurprijs minder dan € 25 per maand boven de streefhuur.

0%

Huurders met een huishoudinkomen tot € 41.056 en met een huurprijs meer dan € 25 per maand boven de streefhuur. .

Huurverlaging tot het bedrag van de streefhuur

Alle huurders met een geliberaliseerde woning

1,4%

Garages, bergingen en parkeerplaatsen

1,4%

Garages Zoutstoep, parkeerplaatsen Havenkwartier en Zuiderzeestraat.

0%

Wordt mijn huurtoeslag aangepast aan de huurverhoging?
Voor de huurverhoging per 1 juli geeft Tablis Wonen de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. Na afloop van het jaar krijgt u een definitieve beschikking van de huurtoeslag, waarin rekening wordt gehouden met de nieuwe huurprijs per 1 juli.  Als blijkt dat u te veel huurtoeslag heeft gekregen, moet u dat terugbetalen. Als u te weinig huurtoeslag heeft ontvangen, krijgt u dat achteraf uitbetaald. Hierover ontvangt u bericht.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Meer informatie over de huurverhoging vindt u op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over huurverlaging? Klik hier. Nog meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.
Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan contact op met Tablis Wonen. 

U bevindt zich hier: Home